KROVNI TERMOIZOLACIONI / SENDVIČ PANELI

Krovni termoizolacioni / sendvič paneli se sastoje od dva profilisana lima i ispune od poliuretana. Spoljna strana panela je trapezno profilisan lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. Minimalan nagib krovne ploče je 5° ili manje ako su ispunjeni posebni uslovi.
Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može izabrati boju i debljinu limova.
Krovni termoizolacioni / sendvič paneli se sastoje od dva profilisana lima i ispune od mineralne vune. Spoljna strana panela je trapezno profilisan lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. Minimalan nagib krovne površine je 5° ili manje ako su ispunjeni posebni uslovi.
Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može izabrati boju i debljinu limova.
Krovni sendvič paneli za ravne krovove sa blagim nagibom. Trapezno profilisan lim je u ovom slučaju unutrašnja strana panela, a sa spoljašnje strane se postavlja specijalna PVC membrana sa prepustom za varenje 60mm. Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm. 
Krovni sendvič paneli za ravne krovove sa blagim nagibom. Trapezno profilisan lim je u ovom slučaju unutrašnja strana panela, a sa spoljašnje strane se postavlja specijalna PVC membrana sa prepustom za varenje 60mm. Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm. 

FASADNI TERMOIZOLACIONI / SENDVIČ PANELI

Zidni sendvič paneli sa skrivenim vijkom sastoje se od dva profilisana lima i ispune od poliuretana. Najčešće se koriste za oblaganje privrednih i industrijskih objekata.
Proizvode se u tri varijante profilisanja: mikroprofil, linijska i ravna profilacija sa PUR ili PIR ispunom. 
Standardna širina panela je 100 cm, ali se može raditi i širina 60cm, što je naročito atraktivno pri odabiru spoljnog ravnog profila sa drecnim dekorom. Debljine fasadnih panela su 50, 60, 80, 100 i 120 mm.   
Zidni sendvič paneli sa skrivenim vijkom Topterm FPMW sastoje se od dva profilisana lima i ispune od nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1. Koriste se za objekte koji treba da zadovolje visoke zahteve po pitanju protivpozarnosti, a najčešće su to objekti gde je velika koncentracija ljudi, kao što su trgovački centri, zdravstveni kompleksi ili sportski objekti.  

ZIDNI TERMOIZOLACIONI / SENDVIČ PANELI

Zidni sendvič paneli sa skrivenim vijkom i ispunom od poliuretana proizvode se u standardnoj širini od 100cm, ali na zahtev kupca se mogu raditi i paneli širine 60 ili 115 cm. Paneli širine 115 cm se najčešće koriste kao kontejnerski paneli.  
Zidni sendvič paneli sa vidljivim vijkom i ispunom od nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1 najčešće se koriste za izradu unutrašnjih pregradnih zidova, oblaganje plafona u industrijskim objektima, ali i kao fasadni Krovni termoizolacioni paneli se sastoje od dva profilisana lima i ispune od poliuretana. Spoljašnja strana panela je trapezno profilisan lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. 
Krovni termoizolacioni / sendvič paneli se sastoje od dva profilisana lima i ispune od poliuretana. Spoljašnja strana panela je trapezno profilisan lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. Minimalan nagib krovne površine je 5° ili manje ako su ispunjeni posebni uslovi.
Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može izabrati boju i debljinu limova.