4a

Topterm KP

krovni termoizolacioni / sendvič panel
Icon-certifikati
1

Tolerancija proizvodnje

U skladu sa EN 14509


Proizvodnja na dužine

Max 16, m

2

Zvučna izolacija

26 Db sa 80 mm, 27 Db od 100 mm debljine 

3

Temperaturna stabilnost

90 ° C

1

Širina konstrukcije

1000 mm

4
Otpor na vatru

U skladu sa EN 13501-1, Euroclass Bs1d0

Termoizolacioni panel - Topterm KP

Krovni termoizolacioni / sendvič paneli se sastoje od dva profilisana lima i ispune od poliuretana te imaju izuzetna termoizolaciona svojstva bez obzira da li se radi u PUR ili PIR ispuni. 

Spoljna strana panela je trapezno profilisani lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju, čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešče radi kao linijsko profilisanje, ali prema specijalnim zahtevima kupca može se raditi i mikroprofilisanje ili ravni profil. Minimalan nagib krovne ploče je  5° C ili manje, ako su ispunjeni posebni uslovi.

Kupci mogu da naručuju i krovne panele sa prepustom gornjeg trapeznog lima, gde se prilikom proizvodnje na delu prepusta aplicira zaštitna traka za lakše čiščenje poliuretanske ispune. Dužina prepusta se radi po želji kupca od 70 do 300mm. 

Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može da bira i boju i debljinu limova. 

Atesti

Tender dokumenti

Reference