4a

Topterm FPmw

fasadni termoizolacioni panel
Icon-certifikati
1

Tolerancija proizvodnje

U skladu sa EN 14509


Proizvodnja na dužine

Max 16, m

2

Zvučna izolacija

26 Db sa 80 mm, 27 Db od 100 mm debljine 

3

Temperaturna stabilnost

90 ° C

1

Širina konstrukcije

1000 mm

4
Otpor na vatru

U skladu sa EN 13501-1, Euroclass Bs1d0

Termoizolacioni panel - Topterm FPmw

Zidni paneli sa skrivenim vijkom Topterm FPMW sastoje se od dva profilisana lima i ispune od nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1. 

Korsite se za objekte koji treba da zadovolje visoke zahteve po pitanju protivpožarnosti, a najčešće su to objekti gde je velika koncentracija ljudi, kao što su trgovački centri, zdravstveni kompleksi ili sportski objekti. 

Proizvode se u debljinama od 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 ili 200 mm. 

Standardna širina panela je 100 cm, a dužine se rade prema želji kupca, u rasponu od 3 do 16m. Paneli se mogu postavljati horizontalno i vertikalno. 

Kupcu su na raspolaganju širok spektar boja i tri vrste profilacije lima. 

Atesti

Tender dokumenti

Reference