4a

Topterm KPmw

krovni termoizolacioni panel
Icon-certifikati
1

Tolerancija proizvodnje

U skladu sa EN 14509


Proizvodnja na dužine

Max 16, m

2

Zvučna izolacija

26 Db sa 80 mm, 27 Db od 100 mm debljine 

3

Temperaturna stabilnost

90 ° C

1

Širina konstrukcije

1000 mm

4
Otpor na vatru

U skladu sa EN 13501-1, Euroclass Bs1d0

Termoizolacioni panel - Topterm KPmw

Krovni termoizolacioni paneli sa ispunom od mineralne vune  su naročito pogodni za objekte gde se zahteva vatrootpornost. Sastoje se od dva profilisana lima i konstruktivne izolacije od nezapaljive višeslojne mineralne klase A1. Sva tri sloja čine kompozitni građevinski proizvod odličnih toplotno izolacionih karakteristika. Proizvodnja se odvija na kontinuiranoj liniji gde se svaka faza prati softverski i posebno kontroliše u laboratoriji. 

Krovni paneli Topterm KPmw se proizvode u sledećim debljinama: 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 i 200 mm.

Kupcima je na raspolaganju širok asortiman debljine i boje limova.

Atesti

Tender dokumenti

Reference