4a

TOPTERM KP Agro

Krovni termoizolacioni panel

1

Tolerancija proizvodnje

U skladu sa EN 14509


Proizvodnja na dužine

Max 16, m

2

Zvučna izolacija

26 Db sa 80 mm, 27 Db od 100 mm debljine 

3

Temperaturna stabilnost

90 ° C

1

Širina konstrukcije

1000 mm

4
Otpor na vatru

U skladu sa EN 13501-1, Euroclass Bs1d0

TOPTERM KP Agro

Krovni panel za specijalne namene unutrašnjeg prostora. Najčešće se koriste za agroindustriju, stočne i živinarske farme. 

Sastoji se od spoljne obloge od čeličnog plastificiranog lima i unutrašnjeg sloja od PRVF materijala. Posebno su osmišljeni za oblaganje objekata namenjenih poljoprivredi i stočarstvu. Unutrašnja obloga od fiberglasa osigurava panelu visoku otpornost na hemijske i bakterijske uticaje, kao i na otpornost na abraziju. 

Proizvode se u debljinama od 30, 40, 50 i 60 mm. 

Atesti

Tender dokumenti

Reference