1a


Profilisani limovi

LIM CRIJEP

Lim u obliku crijepa - ELITE

Lim u obliku crijepa ELITE je valovito profilisani lim koji je u velikoj mjeri zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata.

Jedan od razloga koji ovaj profil stavlja u red najboljih krovopokrivača je njegov izuzetno lijep izgled.

Druga bitna karakteristika je izrada tabli na potrebnu dužinu koju zahtijeva investitor, što dalje omogućava laganu montažu.

Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepa ELITE je 1.100 mm, a njihova ukupna širina iznosi 1.185 mm.

Dužinu i boju table određuje kupac prema svojim željama. Dužina svakog pojedinačnog crijepa je standardno 350 mm, a visina vala je 28 mm.

Također, možemo raditi dužinu crijepa na bilo koju mjeru po zahtjevu kupca. Table lima u obliku crijepa se pričvršćavaju sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima, a ugradnju ovog krovnog pokrivača trebaju raditi stručna lica osposobljena za tu vrstu posla.

Lim u obliku crijepa - TRADICIONAL

Lim u obliku crijepa TRADICIONAL je krovni pokrivač koji je našao svoje mjesto na tržištu, prvenstveno zahvaljujući visokoj nosivosti ovog profila.

Visina rebra od 38 mm ga čini izuzetno jakim i otpornim profilom.

Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepa TRADICIONAL je 1.000 mm, a bruto širina iznosi 1082mm.

Dužinu, boju i debljinu tabli određuje kupac prema svojim željama. Dužina svakog pojedinačnog crijepa je standardno 350 mm, a visina vala je 38 mm.

Također, možemo raditi dužinu pojedinačnog crijepa na bilo koju mjeru po zahtjevu kupca. Table lima u obliku crijepa se pričvršćavaju sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima.

TRAPEZNI LIMOVI

Trepezni lim – MASTER​

Trapezno profiliran lim Master je u pravilu nosivi krovni lim, ali se može koristiti i za oblaganje fasada. Posjeduje odlične karakteristike izdržljivosti pri velikim opterećenjima.

Standardno se isporučuje sa ojačanjima u donjoj zoni profila. Svi trapezni limovi se mogu proizvoditi sa antikondenznim filcem.

Trepezni lim – ELEGANT

Krovni i fasadni trapezno profilisani lim ELEGANT je veoma ekonomično rješenje za krovopokrivanje, oblaganje fasada i spuštenog stropa. Također se koristi i kod sendvič izvedbi kao donji lim sendviča.

Ekonomičnost i široke mogućnosti primjene su osnovna prednost ovog profila.

 

 Pokrivna širina trapeznog lima ELEGANT je 1.100 mm, a potrebnu dužinu, debljinu i boju određuje kupac. Visina rebra kod ovog profila je 20 mm.

Pričvršćava se specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima. Ugradnju ovog profila trebaju raditi stručna lica osposobljena za ugradnju.

 

Trepezni lim – STRONG

Krovni i fasadni trapezno profilisani lim ELEGANT je veoma ekonomično rješenje za krovopokrivanje, oblaganje fasada i spuštenog stropa. Također se koristi i kod sendvič izvedbi kao donji lim sendviča.

Trapezni lim STRONG ima izuzetno veliku nosivost i mnogo različitih mogućnosti primjene čime se arhitektima i projektantima ostavlja velika sloboda pri projektovanju.

SINUSNI i STROPNI LIMOVI

Sinsuni lim – SINOVAL

Krovni i fasadni trapezno profilisani lim ELEGANT je veoma ekonomično rješenje za krovopokrivanje, oblaganje fasada i spuštenog stropa. Također se koristi i kod sendvič izvedbi kao donji lim sendviča.

Trapezni lim STRONG ima izuzetno veliku nosivost i mnogo različitih mogućnosti primjene čime se arhitektima i projektantima ostavlja velika sloboda pri projektovanju.

Stropni lim – ECONOMIC

Ovaj profil je ekonomično rješenje za oblaganje strehe, podgleda, nastrešnice, ograde i sl. Economic profilirani lim ima plitki val od 3mm. Ovaj profil proizveden u potrebnoj debljini se može koristiti i kao fasadni lim sa horizontalnim ili vertikalnim postavljanjem. Također, za izgled fasade možete birati da li će osnovna boja biti sa unutrašnje ili vanjske strane. 

Velika prednost ovog profiliranog lima je njegov plitki val koji onemogućava nakupljanje prašine i nečistoća. Kombinacijom boja i prelaznih lajsni mogu se postići izuzetni estetski efekti na fasadi.

Stropni lim – STROPING

Stropne obloge od profiliranih limenih elemenata pružaju velike mogućosti u kombiniranju materijala i boja za vrhunski izgled nastrešnice, stropa ili fasade.  

Stroping – plitko profilirani lim sa skrivenim spojem ima širinu profila 250 mm, a dužina elemenata se radi po narudžbi kupca.

SAMOUKLAPAJUĆI LIM I KASETNI SISTEMI

Samoukapajući lim – EXCLUSIVE

EXCLUSIVE samouklapajući fasadni lim je proizvod u ponudi firme Alternativa d.o.o. koji je svoju odličnu reputaciju stekao širom Europe. Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primjeni, ali prije svega zbog svog izvrsnog izgleda, vrlo brzo je postao standard i u našoj zemlji.

Po svom izgledu EXCLUSIVE najviše podsjeća na klasični falcani lim i on je, zapravo, jedno dosta unaprijeđeno rješenje istog. Ovaj moderni i inovativani profil omogućava instalaciju kompletne fasade bez ijednog vidljivog vijka, što je vrlo čest zahtjev investitora.

Kasetni sistemi

Kasetni sistem je proizvod od čeličnog, pocinčanog, bojenog, plastificiranog lima savijenog sa sve četiri strane. Kasetu definiraju osnovne četiri dimenzije: širina, visina, dubina kasete i širina fuge.

Preporučene veličine kaseta zavise od sirovine, debljine materijala, načina pričvršćivanja za podkonstrukciju, od jačine udara vjetra, temperaturnih dilatacija i slično.Dimenzije kaseta se određuju na osnovu svakog projekta pojedinačno, a prema šemi minimalnih i maksimalnih kaseta, te u zavisnosti od debljine materijala.