1a


Profilisani limovi

LIM CREP

Lim u obliku crepa - ELITE

Lim u obliku crepa ELITE je valovito profilisani lim koji je u velikoj meri zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata.

Jedan od razloga koji ovaj profil stavlja u red najboljih krovopokrivača je njegov izuzetno lep izgled.

Druga bitna karakteristika je izrada tabli na potrebnu dužinu koju zahteva investitor, što dalje omogućava laganu montažu.

Pokrivna širina tabli lima u obliku crepa ELITE je 1.100 mm, a njihova ukupna širina iznosi 1.185 mm.

Dužinu i boju table određuje kupac prema svojim željama. Dužina svakog pojedinačnog crepa je standardno 350 mm, a visina vala je 28 mm.

Takođe, možemo raditi dužinu crepa na bilo koju meru po zahtevu kupca. Table lima u obliku crepa se pričvršćavaju sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima, a ugradnju ovog krovnog pokrivača trebaju raditi stručna lica osposobljena za tu vrstu posla.

Lim u obliku crepa - TRADICIONAL

Lim u obliku crepa TRADICIONAL je krovni pokrivač koji je našao svoje mesto na tržištu, prvenstveno zahvaljujući visokoj nosivosti ovog profila.

Visina rebra od 38 mm ga čini izuzetno jakim i otpornim profilom.

Pokrivna širina tabli lima u obliku crepa TRADICIONAL je 1.000 mm, a bruto širina iznosi 1082mm.

Dužinu, boju i debljinu tabli određuje kupac prema svojim željama. Dužina svakog pojedinačnog crepa je standardno 350 mm, a visina vala je 38 mm.

Takođe, možemo raditi dužinu pojedinačnog crepa na bilo koju meru po zahtevu kupca. Table lima u obliku crepa se pričvršćavaju sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima.

TRAPEZNI LIMOVI

Trapezni lim – MASTER​

Trapezno profilisan lim Master je u pravilu nosivi krovni lim, ali se može koristiti i za oblaganje fasada. Poseduje odlične karakteristike izdržljivosti pri velikim opterećenjima.

Standardno se isporučuje sa ojačanjima u donjoj zoni profila. Svi trapezni limovi se mogu proizvoditi sa antikondenznim filcem.

Trapezni lim – ELEGANT

Krovni i fasadni trapezno profilisani lim ELEGANT je veoma ekonomično rešenje za krovopokrivanje, oblaganje fasada i spuštenog stropa. Takođe se koristi i kod sendvič izvođenja kao donji lim sendviča.

Ekonomičnost i široke mogućnosti primene su osnovna prednost ovog profila.

 Pokrivna širina trapeznog lima ELEGANT je 1.100 mm, a potrebnu dužinu, debljinu i boju određuje kupac. Visina rebra kod ovog profila je 20 mm.

Pričvršćuje se specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima. Ugradnju ovog profila trebaju raditi stručna lica osposobljena za ugradnju.

Trapezni lim – STRONG

Krovni i fasadni trapezno profilisani lim ELEGANT je veoma ekonomično rešenje za krovopokrivanje, oblaganje fasada i spuštenog stropa. Takođe se koristi i kod sendvič izvođenja kao donji lim sendviča.

Trapezni lim STRONG ima izuzetno veliku nosivost i mnogo različitih mogućnosti primene čime se arhitektima i projektantima ostavlja velika sloboda pri projektovanju.

SINUSNI i STROPNI LIMOVI

Sinsuni lim – SINOVAL

Krovni i fasadni trapezno profilisani lim ELEGANT je veoma ekonomično rešenje za krovopokrivanje, oblaganje fasada i spuštenog stropa. Takođe se koristi i kod sendvič izvođenja kao donji lim sendviča.

Trapezni lim STRONG ima izuzetno veliku nosivost i mnogo različitih mogućnosti primene čime se arhitektima i projektantima ostavlja velika sloboda pri projektovanju.

Stropni lim – ECONOMIC

Ovaj profil je ekonomično rešenje za oblaganje strehe, podgleda, nastrešnice, ograde i sl. Economic profilisani lim ima plitki val od 3mm. Ovaj profil proizveden u potrebnoj debljini se može koristiti i kao fasadni lim sa horizontalnim ili vertikalnim postavljanjem. Takođe, za izgled fasade možete birati da li će osnovna boja biti sa unutrašnje ili spoljne strane. 

Velika prednost ovog profilisanog lima je njegov plitki val koji onemogućava nakupljanje prašine i nečistoća. Kombinacijom boja i prelaznih lajsni mogu se postići izuzetni estetski efekti na fasadi.

Stropni lim – STROPING

Stropne obloge od profilisanih limenih elemenata pružaju velike mogućosti u kombinovanju materijala i boja za vrhunski izgled nastrešnice, stropa ili fasade.  

Stroping – plitko profilisani lim sa skrivenim spojem ima širinu profila 250 mm, a dužina elemenata se radi po narudžbini kupca.

SAMOUKLAPAJUĆI LIM I KASETNI SISTEMI

Samoukapajući lim – EXCLUSIVE

EXCLUSIVE samouklapajući fasadni lim je proizvod u ponudi firme Alternativa d.o.o. koji je svoju odličnu reputaciju stekao širom Evrope. Zbog svojih izvrsnih karakteristika i univerzalnosti u primeni, ali pre svega zbog svog izvrsnog izgleda, vrlo brzo je postao standard i u našoj zemlji.

Po svom izgledu EXCLUSIVE najviše podseća na klasični falcani lim i on je, zapravo, jedno dosta unapređeno rešenje istog. Ovaj moderni i inovativani profil omogućava instalaciju kompletne fasade bez ijednog vidljivog vijka, što je vrlo čest zahtev investitora.

Kasetni sistemi

Kasetni sistem je proizvod od čeličnog, pocinčanog, bojenog, plastificiranog lima savijenog sa sve četiri strane. Kasetu definišu osnovne četiri dimenzije: širina, visina, dubina kasete i širina fuge.

Preporučene veličine kaseta zavise od sirovine, debljine materijala, načina pričvršćivanja za podkonstrukciju, od jačine udara vetra, temperaturnih dilatacija i slično.Dimenzije kaseta se određuju na osnovu svakog projekta pojedinačno, a prema šemi minimalnih i maksimalnih kaseta, te u zavisnosti od debljine materijala.