4a

Topterm ZPmw

zidni termoizolacioni panel
Icon-certifikati
1

Tolerancija proizvodnje

U skladu sa EN 14509


Proizvodnja na dužine

Max 16, m

2

Zvučna izolacija

26 Db sa 80 mm, 27 Db od 100 mm debljine 

3

Temperaturna stabilnost

90 ° C

1

Širina konstrukcije

1000 mm

4
Otpor na vatru

U skladu sa EN 13501-1, Euroclass Bs1d0

Termoizolacioni panel - Topterm ZPmw

Zidni paneli sa vidljivim vijkom i ispunom od nezapaljive višeslojne mineralne vune klase A1 najčešće se koriste za izradu unutrašnjih pregradnih zidova, oblaganje plafona u industrijskim objektima, ali i kao fasadni paneli u slučajevima kada se zahteva vatrootpornost objekta. 

Standardna širina panela je 100 cm, ali se može raditi i širina 115cm, najčešće za mobilne kontejnerske objekte. Dužine se rade prema želji kupca, a u rasponu od 2,5 do 16 m. 

Proizvode se u debljinama od 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 i 250 mm i u tri varijante profilacije limova.

Reference