4a

Topterm FP

fasadni termoizolacioni panel
Icon-certifikati
1

Tolerancija proizvodnje

U skladu sa EN 14509


Proizvodnja na dužine

Max 16, m

2

Zvučna izolacija

26 Db sa 80 mm, 27 Db od 100 mm debljine 

3

Temperaturna stabilnost

90 ° C

1

Širina konstrukcije

1000 mm

4
Otpor na vatru

U skladu sa EN 13501-1, Euroclass Bs1d0

Termoizolacioni panel - Topterm FP

Fasadni paneli sa skrivenim vijkom sastoje se od dva profilisana lima i ispune od poliuretana. Najčešće se koriste za oblaganje privrednih i industrijskih objekata.
Proizvode se u tri varijante profilisanja: mikroprofil, linijska i ravna profilacija sa PUR ili PIR ispunom. 

Debljine fasadnih panela su 650, 60, 80, 100 i 120 mm. 

Uz odabir odgovarajućih boja ili vrste profilisanja, moguće je postizanje izuzetnih efekata koji će ostvariti zamišljeno arhitektonsko rešenje. 

Atesti

Tender dokumenti

Reference