KROVNI TERMOIZOLACIONI PANELI

Topterm KP

Krovni termoizolacioni paneli se sastoje od dva profilirana lima i ispune od poliuretana. Vanjska strana panela je trapezno profiliran lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtjevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. Minimalan nagib krovne plohe je 5° ili manje ako su ispunjeni posebni uslovi.
Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može izabrati boju i debljinu limova.

Topterm KPmw

Krovni termoizolacioni paneli se sastoje od dva profilirana lima i ispune od poliuretana. Vanjska strana panela je trapezno profiliran lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtjevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. Minimalan nagib krovne plohe je 5° ili manje ako su ispunjeni posebni uslovi.
Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može izabrati boju i debljinu limova.

Topterm KP Flex

Krovni paneli za ravne krovove sa blagim nagibom. Trapezno profiliran lim je u ovom slučaju unutrašnja strana panela, a sa vanjske strane se postavlja specijalna PVC membrana sa prepustom za varenje 60mm. Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm. 

Topterm KP Agro

Krovni paneli za ravne krovove sa blagim nagibom. Trapezno profiliran lim je u ovom slučaju unutrašnja strana panela, a sa vanjske strane se postavlja specijalna PVC membrana sa prepustom za varenje 60mm. Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm. 

FASADNI TERMOIZOLACIONI PANELI

Topterm FP

Zidni paneli sa skrivenim vijkom sastoje se od dva profilisana lima i ispune od poliuretana. Najcesce se koriste za oblaganje privrednih i industrijskih objekata.
Proizvode se u tri varijante profilisanja: mikroprofil, linijska i ravna profilacija sa PUR ili PIR ispunom. 
Standardna sirina panela je 100 cm, ali se moze raditi i sirina 60cm, sto je narocito atraktivno pri odabiru spoljnog ravnog profila sa drecnim dekorom. Debljine fasadnih panela su 50, 60, 80, 100 i 120 mm.   

Topterm FPmw

Zidni paneli sa skrivenim vijkom Topterm FPMW sastoje se od dva profilisana lima i isoune od nezapaljive viseslojne mineralne vune klase A1. Koriste se za objekte koji treba da zadovolje visoke zahteve po pitanju protivpozarnosti, a najcesce su to objekti gde je velika koncentracija ljudi, kao sto su trgovacki centri, zdravstveni kompleksi ili sportski objekti.  

ZIDNI TERMOIZOLACIONI PANELI

Topterm ZP

Zidni paneli sa skrivenim vijkom i ispunom od pliuretana proizvode se u standardnoj sirini od 100cm, ali na zahtev kupca se mogu raditi i paneli sirine 60 ili 115 cm. Paneli sirine 115 cm se najcesce koriste kao kontejnerski paneli.  

Topterm ZPmw

Zidni paneli sa vidljivim vijom i ispunom od nezapaljive viseslojne mineralne vune klase A1 najcesce se koriste za izradu unutrasnjih pregradnih zidova., oblaganje plafona u industrijskim objektima, ali i kao fasadni Krovni termoizolacioni paneli se sastoje od dva profilirana lima i ispune od poliuretana. Vanjska strana panela je trapezno profiliran lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtjevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. 

Topterm FPP

Krovni termoizolacioni paneli se sastoje od dva profilirana lima i ispune od poliuretana. Vanjska strana panela je trapezno profiliran lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtjevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. Minimalan nagib krovne plohe je 5° ili manje ako su ispunjeni posebni uslovi.
Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može izabrati boju i debljinu limova.