TOPTERM

Krovni termoizolacioni paneli
Krovni termoizolacioni paneli
Termoizolacioni paneli sa izolacijom od poliuretana zauzimaju važno mjesto u svijetu savremene gradnje. Karakterišu ih odlična toplotna i zvučna izolacija, visoka nosivost, brza montaža i dug vijek trajanja. Proizvode se u dvije varijante poliuretanske ispune PUR i PIR koja ima vatrootpornost i do 60 minuta. Pored standardnih, kupcima su na raspolaganju i ostale debljine limova kao i široka paleta boja. Za proizvodnju se koristi sofisticirana oprema renomiranih evropskih proizvođača, kao i najkvalitetnije sirovine, što u konačnici daje proizvod vrhunskih karakteristika. Termoizolacioni paneli pružaju širok spektar mogućosti pri koncipiranju arhitektonskih rješenja za sve vrste objekata. Proizvode se kao krovni, fasadni, pregradni i frigo paneli.

TOPTERM KP
Krovni termoizolacioni paneli se sastoje od dva profilirana lima i ispune od poliuretana. Vanjska strana panela je trapezno profiliran lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtjevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. Minimalan nagib krovne plohe je 5° ili manje ako su ispunjeni posebni uslovi. Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može izabrati boju i debljinu limova.

TOPTERM KP AGRO
Krovni paneli za specijalne namjene unutrašnjeg prostora. Najčešće se koriste za agroindustriju, stočne i peradarske farme. Sastoje se od vanjske obloge od čeličnog plastificiranog lima i unutrašnjeg sloja od PRVF materijala, posebno su osmišljeni za oblaganje objekata namijenjenih poljoprivredi i stočarstvu. Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm.

TOPTERM KP FLEX
Krovni paneli za ravne krovove sa blagim nagibom. Trapezno profiliran lim je u ovom slučaju unutrašnja strana panela, a sa vanjske strane se postavlja specijalna PVC membrana sa prepustom za varenje 60mm. Proizvode se u debljinama od 30 do 80 mm.

Kontaktirajte nas

Popunite formu ispod